ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางถนนในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2563
62 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าตกแต่งบริเวณสวนหย่อมเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2563
63 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2563
64 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถเก็บขนขยะเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ย. 2563
65 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2563
66 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2563
67 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2563
68 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกวาดขยะและทำความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ก.ย. 2563
69 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้นำออกกำลังกายประเภทไทเก๊ก ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2563
70 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดทลายปาล์มพร้อมนำขึ้นรถบรรทุกของเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42