ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.เลียบถนนสายหลังสมาคมฟูโจว ดาวน์โหลดเอกสาร
327
27 มี.ค. 2557
362 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ถนนซอยนายกระทิง (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
339
13 มี.ค. 2557
363 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายโกสิน ติณชาติอารักษ์ และโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศพด.ทต.นาบอน (เพ่ิมเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
297
12 มี.ค. 2556
364 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
653
05 ต.ค. 2555
365 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
546
10 ก.ย. 2555
366 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
513
03 ส.ค. 2555
367 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
507
05 ก.ค. 2555
368 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
06 มิ.ย. 2555
369 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
502
14 พ.ค. 2555
370 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
609
10 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42