ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5910 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
06 ธ.ค. 2562
272 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ธ.ค. 2562
273 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 ธ.ค. 2562
274 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 ธ.ค. 2562
275 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
29 พ.ย. 2562
276 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
29 พ.ย. 2562
277 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่องการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
26 พ.ย. 2562
278 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลนาบอน งวดที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
13 พ.ย. 2562
279 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
18 ต.ค. 2562
280 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
17 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42