ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
23 ก.พ. 2560
332 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
23 ก.พ. 2560
333 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
23 ก.พ. 2560
334 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การขายทอดตลาดมูลดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
105
14 ก.พ. 2560
335 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันเซาะตลิ่งริมคลองลำร่อน (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
08 ก.พ. 2560
336 ราคากลางโครงการขุดสระน้ำพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าสวนปาล์มหลังวัดพิศิษฐ์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
08 ก.พ. 2560
337 ราคากลางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.นาบอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
25 ต.ค. 2559
338 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
276
20 เม.ย. 2559
339 ราคากลางงานโครงการดัดแปลงสภาพรถบรรทุกขยะเป็นรถบรรทุกเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
28 มี.ค. 2559
340 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณโรงเรียนเทศบาลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
264
04 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42