ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดทลายปาล์มพร้อมนำขึ้นรถบรรทุกของเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 เม.ย. 2563
182 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 เม.ย. 2563
183 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 เม.ย. 2563
184 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 เม.ย. 2563
185 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
31 มี.ค. 2563
186 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 มี.ค. 2563
187 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 มี.ค. 2563
188 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(เพิ่มเติม)บริเวณจุดตัดผ่านถนน คสล.สายหลังสมาคมฟุโจว ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 มี.ค. 2563
189 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลสบริเวณอาคารด้านหลังโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
23 มี.ค. 2563
190 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42