ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ราคากลางงานโครงการดัดแปลงสภาพรถบรรทุกขยะเป็นรถบรรทุกเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
28 มี.ค. 2559
342 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณโรงเรียนเทศบาลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
265
04 ม.ค. 2559
343 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยหน้าศาลเจ้าฮุกลินโตง ดาวน์โหลดเอกสาร
236
04 ม.ค. 2559
344 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณเลียบริมคลองลำร่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
245
04 ม.ค. 2559
345 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำบริเวณถนนซอยบ้านโกจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
234
04 ม.ค. 2559
346 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
237
25 ธ.ค. 2558
347 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ (เพิ่มเติม)บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
304
02 ก.ค. 2558
348 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2558 เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ (เพิ่มเติม) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
288
02 ก.ค. 2558
349 ราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
277
25 มิ.ย. 2558
350 ราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
244
25 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42