ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
228
25 มิ.ย. 2558
352 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
323
12 มี.ค. 2558
353 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
323
12 มี.ค. 2558
354 ราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ดาวน์โหลดเอกสาร
271
09 มี.ค. 2558
355 เอกสารสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าสวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
294
18 ธ.ค. 2557
356 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าสวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
273
18 ธ.ค. 2557
357 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าสวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
291
18 ธ.ค. 2557
358 รายละเอียดแนบท้าย เอกสารสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
342
23 ก.ค. 2557
359 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
317
23 ก.ค. 2557
360 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณสวนหย่อม (หลังสมาคมฮกฮั้วเก็ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
324
21 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42