ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำและติดตั้งกันสาด ห้องกองคลัง จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 ม.ค. 2563
242 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดทลายปาล์มพร้อมนำขึ้นรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
14 ม.ค. 2563
243 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ จำนวน 10 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
13 ม.ค. 2563
244 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
13 ม.ค. 2563
245 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
13 ม.ค. 2563
246 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
13 ม.ค. 2563
247 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
13 ม.ค. 2563
248 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฟิตเนส เทศบาลตำบลนาบอน ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
10 ม.ค. 2563
249 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
10 ม.ค. 2563
250 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42