ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 มี.ค. 2563
192 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนทางหลวงสายควนไม้แดง-จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 มี.ค. 2563
193 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับชุมชน จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 มี.ค. 2563
194 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 มี.ค. 2563
195 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 มี.ค. 2563
196 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ป-6841 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 มี.ค. 2563
197 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางล้อรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ป-6841 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 มี.ค. 2563
198 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 มี.ค. 2563
199 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 มี.ค. 2563
200 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42