ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชั้นวางรองเท้านักเรียนแบบลูกฟูกเรียบ 2 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ต.ค. 2563
52 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2563
53 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2563
54 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ก.ย. 2563
55 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ย. 2563
56 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2563
57 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ และทำความสะอาดห้องน้ำสนามฟุตซอล ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2563
58 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2563
59 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบาลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2563
60 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42