ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 ธ.ค. 2562
262 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งทางปาล์ม สวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
18 ธ.ค. 2562
263 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
18 ธ.ค. 2562
264 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บ 113 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 ธ.ค. 2562
265 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม จำนวน 30 กระสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 ธ.ค. 2562
266 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขรล 63 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
16 ธ.ค. 2562
267 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 ธ.ค. 2562
268 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางนอก-ยางในล้อหลัง ทะเบียน ขยร 403 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 ธ.ค. 2562
269 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขยร 403 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 ธ.ค. 2562
270 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแบตเตอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42