ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 ก.ค. 2563
132 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-5910 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 ก.ค. 2563
133 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเรียนภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 ก.ค. 2563
134 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 ก.ค. 2563
135 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
21 ก.ค. 2563
136 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งราวระเบียงกันตกสแตนเลส บริเวณห้องโถงด้านในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ก.ค. 2563
137 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ก.ค. 2563
138 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-1180 นศ. จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 ก.ค. 2563
139 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ รถบรรทุกขยะทะเบียน 82-1180 นศ. จำนวน 2 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 ก.ค. 2563
140 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายจำกัดลูกน้ำยุงลาย ขนาด 20 กรัม จำนวน 1 ถัง (1,250 ซอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
20 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42