ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน ป-5291 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 มี.ค. 2563
202 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 มี.ค. 2563
203 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏฺิบัติงานสนับสนุนด้านทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 ก.พ. 2563
204 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ คสล.ในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 ก.พ. 2563
205 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดทลายปาล์มพร้อมนำขึ้นรถของเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 ก.พ. 2563
206 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลำโพงขยายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 ก.พ. 2563
207 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บ-7342 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 ก.พ. 2563
208 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 ก.พ. 2563
209 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ-113 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
24 ก.พ. 2563
210 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42