ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 ก.ย. 2563
92 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ก.ย. 2563
93 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ก.ย. 2563
94 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
31 ส.ค. 2563
95 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
31 ส.ค. 2563
96 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 ส.ค. 2563
97 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 ส.ค. 2563
98 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชสวนปาล์มเทศบาล บริเวณหลังสมาคมฟุโจว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
26 ส.ค. 2563
99 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ขยายสัญญาณและติดตั้งสายแลนระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 ส.ค. 2563
100 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายแลนระบบอินเตอร์เน็ต กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42