ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างพื้นที่จัดวางเครื่องออกกำลังกายพื้นคอนกรีตพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 24 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
21 มิ.ย. 2560
322 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอราคาโครงการสร้างพื้นที่จัดวางเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
21 มิ.ย. 2560
323 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาบอน ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
26 พ.ค. 2560
324 ราคากลางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
05 พ.ค. 2560
325 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ บริเวณพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาบอนตรงข้ามกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 พ.ค. 2560
326 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
24 เม.ย. 2560
327 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำเซาะตลิ่งริมคลองลำร่อน (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 มี.ค. 2560
328 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง ริมคลองลำร่อน (เพิ่มเติม) ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
28 ก.พ. 2560
329 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขุดสระน้ำ พร้อมก่อสร้าง ถนน คสล. ทางเข้าสวนปาล์มเทศบาลหลังวัดพิศิษฐ์ (เพิ่มเติม) ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
28 ก.พ. 2560
330 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามพี่น้อง (เพิ่มเติม) ปร.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
23 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42